Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của trang web đảm bảo các điều kiện sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

A1riverside.vn luôn nỗ lực để những thông tin đăng tải trên trang web là hữu ích và chính xác nhất. Vì vậy, a1riverside.vn yêu cầu các thành viên cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin trên a1riverside.vn

Những thông tin mà a1riverside.vn có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin do thành viên cung cấp có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ do thành viên yêu.
  • Gửi cho thành viên thông tin giới thiệu dịch vụ.
  • Phân tích, đánh giá và cải tiến sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và quy trình…
  • Cải thiện sự tương tác và kết nối với các thành viên.
  • Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.

A1riverside.vn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo nếu không được sự đồng ý của thành viên.